Různé alergeny způsobují různé alergické reakce

Druhy alergií


Alergeny

To jsou látky většinou bílkovinné povahy, které vyvolávají alergickou reakci. Intenzita alergické reakce závisí na tom, v jakém množství, jak dlouho a jak intenzivně, alergen působí.

Alergeny dělíme do těchto skupin:

1. Alergeny vdechované

jsou rozptýleny v ovzduší a vnikají do organismu dýchacími cestami. Patří sem především pylová zrnka, různé druhy prachu, plísňové alergeny, alergeny z členovců.

2. Alergeny potravinové

v podstatě kterákoli složka potravy se může stát alergenem.

3. Alergeny kontaktní

alergeny, které vyvolávají alergickou reakci po dotyku s kůží nebo sliznicemi.

4. Alergeny bakteriální a virové

především v raném dětství hraje tato skupina alergenů podstatnou roli.

5. Alergeny lékové

v podstatě všechny léky mohou vyvolat alergickou reakcí a to jak dotykem (krémy, masti, kapky, čípky…) nebo požitím, vdechnutím, či injekcí.

6. Alergeny hmyzí

blanokřídlý hmyz, ale také mravenci aj…

Kožní alergie

Jde především o alergickou reakci kůže vyvolané buď kontaktními, lékovými nebo potravinovými alergeny. Jinými slovy se alergická reakce může objevit po použití krému, nebo přijde-li do kontaktu např. s předmětem, který obsahuje alergeny nebo také po požití potravin či léků, obsahující alergeny.

Nejznámější kožní alergie jsou tyto:

Kopřivka

Může trvat několik hodin, ale také dnů i týdnů. Nebo přejít do tzv. chronické formy kopřivky.

Atopický ekzém

Tímto typem alergie trpí většinou lidé, kteří k ní mají vrozený sklon a je u nich také daleko větší riziko rozvinutí dalších alergických příznaků, např. alergická rýma apod. Příznaky atopického ekzému se většinou zmírní kolem 1. – 3. roku a do 6 let úplně vymizí. Ale v některých případech, můžou příznaky ekzému přetrvávat až do dospělosti.

Alergie na Nikl

Většinou jí způsobují například knoflíky u džínových kalhot, nebo háček z podprsenky.

Potravinová alergie

Jde v podstatě o okamžitou alergickou reakci organismu po požití potravin, obsahující alergeny. Alergenem může být v podstatě jakákoli potravina, kromě čisté vody.

Nejčastější potravinové alergie jsou tyto:

Alergie na ořechy

Už z názvu vyplývá, že alergeny budou ořechy a jádra. Nebezpečím u této alergie je to, že už nepatrné množství (které výrobci mnohdy ani neuvádějí na výrobcích), může vyvolat velice silnou alergickou reakci, která často vede až k anafylaktickému šoku.

Alergie na vejce

Bývá většinou úzce spjatá s alergií na mléko, ale může se vyskytovat také samostatně.

Alergie na mléko

V případě této alergie, může jít o dva typy alergií.

Alergie na mléčnou bílkovinu - ta se většinou začne u dětí projevovat s přechodem na umělou výživu.

Intolerance na laktózu (mléčný cukr) – nejde o klasickou potravinovou alergii, začíná totiž už s narozením a je to metabolická porucha štěpení mléčného cukru.

Alergie na ryby, měkkýše a korýše

zajímavostí u této alergie je, že se většinou vyskytuje jako jednodruhová, tzn. alergenem je pouze jeden druh ryby.

Alergie na ovoce a zeleninu

Alergie na obilniny

Alergie horních cest dýchacích

U tohoto typu alergie způsobuje alergickou reakci vdechnutí alergenu dýchacími cestami. Postiženy mohou být horní i dolní dýchací cesty. Způsobují jej především pyly, roztoče a různé druhy plísní.